Välj en sida

Min bakgrund

Under mitt långa yrkesliv som jurist och advokat har jag ofta kommit i kontakt hur människors konflikter uppstår och hur de löses. Det har gett mig en mig en rik erfarenhetsbank att ösa ur. Någon reasearch har inte behövts för att skriva den här boken. Som advokat får man ofta kontakt med människans goda sidor. Men minst lika ofta får man bekanta sig med den mänskliga naturen när den är som sämst. Advokatens roll handlar ofta om att försöka överbrygga motsättningar mellan tvistande parter med hjälp av förhandlingar och förlikningar. När det inte går kan man bli tvungen att låta saken lösas genom ett rättsligt avgörande. Ibland räcker inte ens det.

 

Dagens bokmarknad översvämmas av deckare och polisromaner med ett överflöd av våld mord. Jag bestämde mig för att inte skriva en deckare utan skriva ur en advokats perspektiv. Och man ska ju gräva där man står sägs det. Redan från början hade jag fastnat för titeln ”Fri konkurrens”. Med min bakgrund advokat med inriktning på arbetsrätt blev det naturligt att beskriva det stora problemet att företagshemligheter som byggts upp i ett företag olovligt tas över och utnyttjas i konkurrerande företag. En anställd kan gå ut genom dörren med stora mängder hemlig information nedladdat på en minnessticka för att använda den i en konkurrerande verksamhet. Då sätts den ärliga och sunda konkurrensen på lika villkor ur spel.

Enligt Darwins evolutionsteori har utvecklingen av nya och livsdugliga livsformer styrts av det naturliga urvalet och det är den starkaste och smartaste som överlever. Men i ett modernt samhälle kan konkurrensen utspela sig både i rättssalar och ta sig mer våldsamma former. Idag agerar vi med planering och bakslughet men vi styrs säkert fortfarande av samma nedärvda aggressivitet och egoistiska instinkter som styrde grottmänniskan för tusentals år sedan.

.